Ekologické stavebné panely DAEMWOOL

Daemwool Ekopanely predstavujú univerzálny stavebný prvok, ktorým sa zjednodušujú a zrýchľujú montážne práce pri zachovaní presnosti a kvality prevedenia.

Základný stavebný materiál je drevo a ovčia vlna.


Mobilné ekologické domy Ekomobilhaus

Mobilné ekodomy na báze dreva a ovčej vlny.
Sú to malé praktické biopasívne domčeky, príjemné na bývanie a ľahké na údržbu, majú nízke prevádzkové náklady s možnosťou využitia alternatívnych zdrojov energií.
Ovčia vlna je produkt prírody s mimoriadnymi tepelnoizolačnými parametrami, ktorý predstavuje azda najdokonalejší stavebno-izolačný materiál súčasnosti.
Čím extrémnejšie podmienky – tým lepšie vlastnosti izolácie.

Tepelná izolácia z celulózy

Tepelná izolácia z celulózy je vo forme jemných vločiek vyrobených z triedeného papiera, ktorá sa nafúkava do pripravenej konštrukcie.
Triedený papier sa nahrubo natrhá, zmieša sa s minerálnymi soľami a rozvlákni suchou cestou. Takto vytvorené vločky sú odolné proti požiaru, napadnutiu hlodavcami a hmyzom, plesňou a hnilobou.

Vláknitá izolácia funguje na princípe mikropriestorov vyplnených vzduchom, ktorý je uzavretý medzi vláknami. Ich tepelnoizolačná kvalita závisí od jemného rozvláknenia papiera s čo najväčším počtom čo najmenších priestorov a vláken, ktoré nesmú mať príliš vysokú tepelnú vodivosť a musia byť dostatočne dlhé.
Tieto vlastnosti vlákna sa dosahujú špeciálnou technológiou turbínového rozvláknenia, ktoré je k vláknam veľmi šetrné a v maximálne možnej miere zachováva ich pôvodnú dĺžku.

Fúkaná izolácia je vhodná pre tepelnú a akustickú izoláciu stien, striech a podláh, je mimoriadne vhodná pre zateplenie zložitejších priestorov pri rekonštrukcii alebo v novostavbách. Izolácia sa môže nastriekať aj priamo na steny s prímesou vody, a tak vytvoriť až 10cm hrubú izolačnú vrstvu, alebo tenšie akustické povrchy vhodné do interiéru.

Výhody izolácie z celulózy

Výhodou tejto jemnej štruktúry je menšie hĺbkové prevetranie izolácie pri odvetrávaných konštrukciách, čím sa zachovajú izolačné schopnosti v celej hrúbke konštrukcie.
Medzi ďalšie výhody tepelnej izolácie patrí aj veľký fázový presun pri prechode tepla. V princípe to znamená, že letná horúčava obedného slnka sa pri izolácii z celulózy do podkrovného priestoru dostane až po necelých piatich hodinách, keď dosiahla na vonkajšej strane strechy najvyššiu teplotu.
Celulózová izolácia nehorí, iba vrchná vrstva zuhoľnatie.

Načo si dať pozor ?

Dôležitá je profesionálna aplikácia, aby sa predišlo možným chybám.
Kvôli vyprašovaniu jemného vlákna je nutné zabrániť priamemu styku s interiérom, alebo v nastriekanej forme zaopatriť náterom.