Ekologické stavebné panely DAEMWOOL

Daemwool Ekopanely predstavujú univerzálny stavebný prvok, ktorým sa zjednodušujú a zrýchľujú montážne práce pri zachovaní presnosti a kvality prevedenia.

Základný stavebný materiál je drevo a ovčia vlna.


Mobilné ekologické domy Ekomobilhaus

Mobilné ekodomy na báze dreva a ovčej vlny.
Sú to malé praktické biopasívne domčeky, príjemné na bývanie a ľahké na údržbu, majú nízke prevádzkové náklady s možnosťou využitia alternatívnych zdrojov energií.
Ovčia vlna je produkt prírody s mimoriadnymi tepelnoizolačnými parametrami, ktorý predstavuje azda najdokonalejší stavebno-izolačný materiál súčasnosti.
Čím extrémnejšie podmienky – tým lepšie vlastnosti izolácie.

Tepelne upravené drevo THERMOWOOD

Thermowood je tepelne upravené drevo s inovovanou štruktúrou dosiahnutou tepelnou a vlhkostnou úpravou, ktorá pozitívne ovplyvňuje a zlepšuje nielen trvanlivosť, ale aj ďalšie fyzikálne a mechanické vlastnosti materiálu.
Thermowood sa vyrába z reziva bežných drevín patentovaným spôsobom v špeciálnych sušiacich komorách pri vysokých teplotách.
Počas tepelnej úpravy je bunečná štruktúra dreva zmenená tak, že drevo vykazuje väčšiu stabilitu, než neupravené normálne drevo v rovnakých klimatických podmienkach prostredia.

Rozmerové zmeny sú len polovičné. Tento jav je spôsobený hlavne tým, že je pri dreve tepelnou úpravou znížená schopnosť absorpcie vlhkosti až o 90%.
Prejavuje sa to tým, že materiál má stabilnú rovnovážnu vlhkosť 4 – 6% aj napriek tomu, že sa nachádza v prostredí s výrazne vyššou vlhkosťou.
Nedochádza teda pri ňom k napučaniu a následnému zosychaniu, ktoré spôsobuje pri neupravenom dreve jeho rýchlu deštrukciu vplyvom rozvláknenia a rozpojenia jeho vnútornej štruktúry.

Podľa druhu dreva, dĺžky a intenzity ošetrenia dochádza vplyvom tepelného spracovania dreva k viac alebo menej výrazným zmenám farby. Thermowood získava až tmavo hnedý odtieň pripomínajúci tvrdé dreviny, výsledná intenzita odtieňu záleží na teplote, ktorou sa pôsobí na drevo.
Ďalším charakteristickým rysom je odstránenie (vytesnenie) všetkej živice z dreva počas ošetrovacieho procesu. To umožňuje jeho bezproblémové použitie v interiéri a v prevádzkach s vysokou teplotou a vlhkosťou, ako sú wellness centrá (vnútorné bazény, sauny, parné kúpele a podobne).
Thermowood má tiež lepšie tepelne izolačné vlastnosti než bežné drevo sušené štandardným spôsobom v komorových sušiarňach.

Tepelné zmeny zvyšujú dobu trvanlivosti na viac než 30 rokov bez použitia chemickej ochrany!

Použitie dreva THERMOWOOD

Tepelne upravené drevo možno použiť v interiéri aj exteriéri, napr. na vonkajšie obklady fasád, podlahy, záhradný nábytok, protihlukové bariéry, prvky sáun, na ploty a ohradenia, na terasy, detské ihriská a pod.