Ekologické stavebné panely DAEMWOOL

Daemwool Ekopanely predstavujú univerzálny stavebný prvok, ktorým sa zjednodušujú a zrýchľujú montážne práce pri zachovaní presnosti a kvality prevedenia.

Základný stavebný materiál je drevo a ovčia vlna.


Mobilné ekologické domy Ekomobilhaus

Mobilné ekodomy na báze dreva a ovčej vlny.
Sú to malé praktické biopasívne domčeky, príjemné na bývanie a ľahké na údržbu, majú nízke prevádzkové náklady s možnosťou využitia alternatívnych zdrojov energií.
Ovčia vlna je produkt prírody s mimoriadnymi tepelnoizolačnými parametrami, ktorý predstavuje azda najdokonalejší stavebno-izolačný materiál súčasnosti.
Čím extrémnejšie podmienky – tým lepšie vlastnosti izolácie.

Čo je to fotovoltaika ?

Fotovoltaika je technológia vyrábajúca elektrickú energiu zo slnečného žiarenia.
Fotovoltaické systémy nevyžadujú priame slnečné žiarenie k tomu, aby fungovali. Sú schopné vyrábať elektrickú energiu aj pri oblačnom počasí.
Priama premena slnečného žiarenia na elektrickú energiu je možná vďaka využitiu polovodičových materiálov, z ktorých je v súčasnosti najbežnejšie používaný kremík.

Fotovoltaická elektráreň na vlastnej streche

Výstavba fotovoltaickej elektrárne na vlastnej streche je v súčasnosti jednou z najzaujímavejších investícií.
Táto energia Vás okrem vstupných nákladov nič nestojí a jej návratnosť je 7 až 9 rokov, pričom životnosť panelov sa pohybuje od 20 do 35 rokov.

Fotovoltaické články, moduly a polia

Fotovoltaické články, nazývame tiež solárne články. Pre solárne články je tenká vrstva polovodičových doštičiek špeciálne upravená tak, že tvorí elektrické pole, na jednej strane pozitívne a na strane druhej negatívne.
Keď energia svetla dopadne na solárne články, sú voľné elektróny uvoľňované z atómov polovodičového materiálu. Ak sú elektrické vodiče pripojené na pozitívne a negatívne strany, ktoré tvoria elektrický obvod, môžu byť elektróny zachytené vo forme elektrického prúdu.

Niekoľko solárnych článkov elektricky vzájomne prepojených, a pripevnených na podpornú konštrukciu alebo rám, nazývame fotovoltaický modul. Moduly sú navrhnuté tak, aby dodávali elektrickú energiu v určitom napätí, ako je napríklad bežných 12 voltov. Množstvo vyrobeného prúdu je priamo závislé na tom, koľko svetla dopadne na modul.

Viac modulov môže byť spolu prepojených a tvoriť tak polia. Všeobecne platí, že čím väčšia je plocha modulu alebo poľa, tým viac elektriny sa vyrobí.
Fotovoltaické moduly a polia produkujú jednosmerný elektrický prúd (DC). Môžu byť spojené v sérii alebo paralelne tak, aby produkovali potrebnú kombináciu napätia a prúdu.
Vo fotovoltaickom module sa svetelná energia premieňa na elektrinu. Fotovoltaický modul je základný prvok každého fotovoltaického systému. Skladá sa z mnohých spoločne spojených fotovoltaických (solárnych) článkov.
 

Výkon fotovoltaických modulov

Výkon typických kryštalických modulov sa pohybuje od niekoľkoh W až po 200 W na modul.
Niektorí výrobcovia vyrábajú predmontované panely s niekoľkými 100 Wp. Počas svojej odhadovanej životnosti vyrobí fotovoltaický modul omnoho viac elektriny, ako sa spotrebuje pri jeho výrobe.
100 W modul ušetrí emisiu viac než dvoch ton CO 2.