Ekologické stavebné panely DAEMWOOL

Daemwool Ekopanely predstavujú univerzálny stavebný prvok, ktorým sa zjednodušujú a zrýchľujú montážne práce pri zachovaní presnosti a kvality prevedenia.

Základný stavebný materiál je drevo a ovčia vlna.


Mobilné ekologické domy Ekomobilhaus

Mobilné ekodomy na báze dreva a ovčej vlny.
Sú to malé praktické biopasívne domčeky, príjemné na bývanie a ľahké na údržbu, majú nízke prevádzkové náklady s možnosťou využitia alternatívnych zdrojov energií.
Ovčia vlna je produkt prírody s mimoriadnymi tepelnoizolačnými parametrami, ktorý predstavuje azda najdokonalejší stavebno-izolačný materiál súčasnosti.
Čím extrémnejšie podmienky – tým lepšie vlastnosti izolácie.

Slama ako tepelná izolácia

Slama je vedľajší produkt poľnohospodárstva, ktorý sa u nás veľmi málo využíva a často môžeme vidieť, ako býva ponechaný na poli.
Avšak tento materiál má výborné tepelno-izolačné vlastnosti.

Už aj naši starí rodičia poznali vynikajúce vlastnosti slamy, keď slamu alebo seno ukladali v podkroví (na povale) a tak izolovali strop domu. Z hľadiska tepelnej izolácie je optimálne, aby m3 slamy vážil zhruba 90kg.

Slamené balíky sa dajú použiť ako dodatočná izolácia už postaveného domu, ako výplň stien pri stavbe domu s drevenou konštrukciou a dokonca aj ako nosná stena slameného domu.
Takáto stena môže byť na úrovni nízkoenergetického štandardu (pre porovnanie 50cm široká stena zo slamených balíkov má približne taký tepelný odpor ako 35cm izolácie z minerálnej vlny).

Odolnosť voči požiaru

Pri slovách slamený dom každého človeka hneď napadne riziko požiaru. Pravdou je, že slama horí výborne, ale len v prípade, že je voľne ložená.
Pokiaľ je slama stlačená v balíku, kam sa nedostáva kyslík tak len tlie. Ak sú balíky v stene ešte aj z obidvoch strán omietnuté, dokáže takáto konštrukcia, podľa posledných požiarnych skúšok odolávať ohňu viac ako 100 minút.
To znamená, že omietnutá stena zo slamených balíkov bez problémov vyhovie požiadavkám projektu požiarnej odolnosti.
Nebezpečenstvo požiaru hrozí počas stavby, kedy z nedokončenej steny trčia jednotlivé steblá a slama je roztrúsená všade okolo. Vtedy je veľmi dôležité dodržiavať bezpečnostné predpisy.

Dom z prírodných materiálov

Dom postavený zo slamy s vnútornými hlinenými omietkami nám ponúka zdravé bývanie z prírodných materiálov, ktoré nezaťažujú životné prostredie, má nízke nároky na kúrenie a je za nižšiu cenu ako dom z konvenčných materiálov.
Pri dodržaní správnych technologických postupov je životnosť slameného domu porovnateľná s bežnými stavbami.
Najstaršie známe domy postavené zo slamených balíkov sú v Nebraske a majú viac ako 100 rokov.