Ekologické stavebné panely DAEMWOOL

Daemwool Ekopanely predstavujú univerzálny stavebný prvok, ktorým sa zjednodušujú a zrýchľujú montážne práce pri zachovaní presnosti a kvality prevedenia.

Základný stavebný materiál je drevo a ovčia vlna.


Mobilné ekologické domy Ekomobilhaus

Mobilné ekodomy na báze dreva a ovčej vlny.
Sú to malé praktické biopasívne domčeky, príjemné na bývanie a ľahké na údržbu, majú nízke prevádzkové náklady s možnosťou využitia alternatívnych zdrojov energií.
Ovčia vlna je produkt prírody s mimoriadnymi tepelnoizolačnými parametrami, ktorý predstavuje azda najdokonalejší stavebno-izolačný materiál súčasnosti.
Čím extrémnejšie podmienky – tým lepšie vlastnosti izolácie.

Aký je rozdiel medzi biopasívnym a pasívnym domom ?

Biopasívny dom je v podstate vylepšený pasívny dom, ale postavený výhradne z ekologicky nezávadných a recyklovateľných materiálov, napríklad drevo, ovčia vlna, slama, hlina a iné.
Biopasívny dom nemusí využívať nútené vetranie ako je to pri pasívnom dome, ale využíva prirodzené prírodné vetranie zabezpečené použitím vhodných prírodných materiálov.
Biopasívny dom je možné navrhnúť tak, aby bol úplne sebestačný a nezávislý. Využíva v maximálnej miere obnoviteľné zdroje surovín a prírodné zdroje energií (slnko, voda, vietor, vzduch).

Čo je to pasívny dom ?

Pojem "pasívny dom" nie je v našich normách či legislatíve zatiaľ zakotvený, preto Inštitút pre energeticky pasívne domy - IEPD vychádza zo všeobecne uznávaných definícií Darmstadtského Passivhaus-Institut-u (PHI).

Ochrana prírodyPasívny dom je objekt, ktorý na zabezpečenie tepelnej pohody (či v zime, alebo v lete) nepotrebuje konvenčný vykurovací či klimatizačný systém. Aby to mohlo byť dosiahnuté, takýto dom musí mať potrebu tepla na vykurovanie oproti bežným domom zníženú o 90%.

Táto merná potreba tepla ( MPT- v kWh na m² úžitkovej plochy za rok ) je v bežnom modernom dome okolo 100, v starom paneláku v priemere 250, v nízkoenergetickom dome pod 50, v pasívnom dome pod 15 kWh/m²a a v "nulovom" dome zhruba nulová.
MPT pod 15 je základnou charakteristikou pasívneho domu a preukazujeme ju výpočtom s použitím špecializovaného softvéru (napr. PHPP, pre predbežný výpočet PHVP dostupný aj v slovenskej verzii na webe IEPD) či počítačovou simuláciou. Dôležitým vstupným údajom pre výpočty je okrem parametrov obvodového plášťa budovy aj test jeho tesnosti (blower-door test –BDT), pre pasívny dom by mal byť jeho výsledok pod 0,6 a túto hodnotu používame, keď dom nie je ešte postavený.
Dom okrem kúrenia potrebuje energiu aj na ohrev vody a prevádzku elektrospotrebičov, ktorú získava z rôznych zdrojov, a preto na vyjadrenie efektívnosti celkovej energetickej náročnosti domu používame potrebu primárnej energie – tá by pri pasívnom dome nemala prekročiť 120 kWh/m²a. Potvrdenie týchto výpočtových hodnôt je obsahom certifikátu pasívneho domu z PHI ( a výstupom programu PHPP ). Pre realizovaný objekt je podmienkou úspešný BDT – bez tohto testu nemožno dom oprávnene nazvať pasívnym.

Toto sú kritériá pasívneho domu. Jeho charakteristiky popisujú kvalitu obvodového plášťa a konštrukčného riešenia – nejde o jednoznačne definované hodnoty a podmienky, keďže súvisia aj s veľkosťou objektu a jeho architektonickým riešením, ale často ich tiež uvádzame: U ( resp. k ) nepriehľadných obvodových konštrukcií by malo byť pod 0,15 W/m²K ( pri menšom objekte to často musí byť okolo 0,1 ), U okien by malo byť pod 0,8 W/m²K a ak chceme počítať s pasívnym využitím solárnej energie, mali by prepúšťať aspoň polovicu jeho energie ( g>0,5 ). Stavba by mala byť riešená bez výraznejších tepelných mostov a s riadeným vetraním so spätným získavaním tepla z vetracieho vzduchu. K zníženiu potreby primárnej energie môžu výrazne prispieť slnečné kolektory alebo použitie tepelného čerpadla. Keď sa na stavbu takéhoto objektu, ktorý spĺňa štandard pasívneho domu použije čo možno najviac materiálov z obnoviteľných zdrojov, ktoré neobsahujú formaldehyd a ktoré spotrebujú pri ich “výrobe“ a spracovaní čo najmenej Co2,bude sa bývať zdravšie, dlhšie a lacnejšie. Vidíme, že parametre pasívneho domu sú exaktné ( vypočítateľné a merateľné ) hodnoty – ak niekto ponúka pasívny dom, mal by splnenie jeho kritérií preukázať ( a prípadne aj zaručiť ), ak o ňom píše, mal by ich uvádzať ( v rozsahu podľa miery odbornosti publikácie, minimálne však MPT by mala byť spočítaná a uvedená ). Mali by sme si tieto kritériá osvojiť a rešpektovať – len tak zabránime tomu, aby sa termín "pasívny dom" degradoval na prázdny slogan prijímaný s nedôverou.

Kritériá pre pasívny dom: