Ekologické stavebné panely DAEMWOOL

Daemwool Ekopanely predstavujú univerzálny stavebný prvok, ktorým sa zjednodušujú a zrýchľujú montážne práce pri zachovaní presnosti a kvality prevedenia.

Základný stavebný materiál je drevo a ovčia vlna.


Mobilné ekologické domy Ekomobilhaus

Mobilné ekodomy na báze dreva a ovčej vlny.
Sú to malé praktické biopasívne domčeky, príjemné na bývanie a ľahké na údržbu, majú nízke prevádzkové náklady s možnosťou využitia alternatívnych zdrojov energií.
Ovčia vlna je produkt prírody s mimoriadnymi tepelnoizolačnými parametrami, ktorý predstavuje azda najdokonalejší stavebno-izolačný materiál súčasnosti.
Čím extrémnejšie podmienky – tým lepšie vlastnosti izolácie.

Hlina ako materiál v stavebníctve

Hlina je stavebný materiál, ktorý sa po stáročia využíval takmer na celom svete.
U nás bola ako stavebný materiál v nedávnej minulosti považovaná za zastaralú a prežitú a nezmyselne nahradzovaná "modernými" materiálmi, u ktorých absentovali jej výnimočné vlastnosti.

V súčasnosti sa nepálená hlina môže stať plnohodnotnou alternatívou konvenčných materiálov.
Hlinené materiály majú svoje miesto najmä pri ekologickej a nízkoenergetickej výstavbe.

Hlinené omietky

Hlinené omietky sa výborne kombinujú s ostatnými prírodnými materiálmi, ako je trstina, kameň, drevo a pod. Materiály nie sú agresívne, spĺňajú ekologické a zdravotné kritériá.
Pri ich miešaní sa nedráždi sliznica, nezapáchajú, naopak voňajú – predovšetkým tie, ktoré obsahujú byliny. Po náhodnom postriekaní okenných skiel alebo drevených konštrukcií nezanechávajú, na rozdiel od vápenných a cementových omietok, škvrny a ľahko sa čistia.

Hrubé hlinené omietky, rovnako ako vápenno-cementové, slúžia na vyrovnanie podkladu. Väčšinou sa nanášajú v hrúbke 15-25 mm na takmer akékoľvek podklady.
U savých podkladov, ako napr. pálená a nepálená tehla, sa omietka nanáša priamo na podklad, ktorý sa najprv ošetrí penetračným náterom.
U nesavých, prípadne hladkých povrchov (hladký betón) je nutné vytvoriť zdrsnený povrch pomocou cementového postreku.
U povrchov drevených (doskový záklop, OSB dosky) sa vykoná mechanické prichytenie rákosovej rohožky alebo sa vytvorí drevený rošt z latiek 20×20 mm, na ktorý sa omietka zachytí.

Omietky je možné nanášať ručne alebo strojovo. Pre nanášanie silnejších vrstiev (20-30 mm) sú najvhodnejšie hlinené omietky s prídavkom slamených alebo konopných vlákien. Tieto omietky sú vhodné aj pre nanášanie na problematické podklady (zmiešané murivo, drevený podklad), kde vďaka prítomnosti organických vlákien dochádza k obmedzeniu vzniku trhlín.

Jemné omietky sú nanášané na hrubé omietky po ich dokonalom preschnutí. Jemné omietky sa väčšinou vyrábajú z hliny a piesku o zrnitosti 1-2 mm. Niektoré jemné omietky obsahujú aj vlákna, ktoré zabraňujú tvorbe trhlín.
Nanášajú sa v hrúbke od 2 do 6 mm v jednej alebo dvoch vrstvách. Do prvej vrstvy je možné zapracovať výstužnú mriežku.
Povrch jemných omietok sa väčšinou filcuje. Takto vytvorený povrch sa už nemusí ďalej upravovať alebo je možné ho natrieť kazeínovými či vápennými farbami.
Tieto druhy náterov sú vysoko paropriepustné a neobmedzujú schopnosť omietok regulovať vlhkosť.

Hlinené tehly a panely

Hlinené tehly sa veľmi dobre osvedčili predovšetkým v drevostavbách a v domoch s nútenou výmenou vzduchu, kde výrazným spôsobom prispievajú k stabilizácii vnútorného prostredia ako teplotne, tak predovšetkým vlhkostne.
Sú používané najmä na stavbu nenosných interiérových priečok. Pracuje sa s nimi rovnakým spôsobom ako pri murovaní s pálenými tehlami, s tým rozdielom, že sa behom jedného dňa môže vymurovať maximálne sedem radov – cca 1 m výšky steny.
Je to spôsobené pomalým vysychaním murovacej hlinenej malty, ktorá by kvôli vysokému zaťaženiu mohla byť príčinou deformácie, prípadne zrútenie steny. Po zaschnutí a teda zatvrdnutí malty možno bez problémov pokračovať v murovaní.
Takto vymurovaná priečka sa následne omieta hrubou a jemnou hlinenou omietkou v hrúbke 15-20 mm.

Hlinené panely patria k novým stavebným materiálom. Sú väčšinou vyrábané s minimálnym podielom piesku, a preto tiež veľmi dobre regulujú vlhkosť v interiéri.
Vyrábajú sa v hrúbke od 20 do 50 mm. Panely sa montujú priamo na drevený rošt alebo záklop, drevený či z OSB dosiek. Je z nich možné oplášťovat stropy, šikmé podhľady, predsadené steny alebo aj vytvárať priečky.
Na takto vytvorený povrch sa nanesie tenká vrstva hlinenej omietky s armovacou mriežkou a druhý deň možno omietku maľovať.
Tento materiál je vhodný predovšetkým pre drevostavby a všade tam, kde sa vyžaduje rýchlosť vykonanej práce.


Výhody hlinených omietok

Využitie hliny v stavebníctve