Ekologické stavebné panely DAEMWOOL

Daemwool Ekopanely predstavujú univerzálny stavebný prvok, ktorým sa zjednodušujú a zrýchľujú montážne práce pri zachovaní presnosti a kvality prevedenia.

Základný stavebný materiál je drevo a ovčia vlna.


Mobilné ekologické domy Ekomobilhaus

Mobilné ekodomy na báze dreva a ovčej vlny.
Sú to malé praktické biopasívne domčeky, príjemné na bývanie a ľahké na údržbu, majú nízke prevádzkové náklady s možnosťou využitia alternatívnych zdrojov energií.
Ovčia vlna je produkt prírody s mimoriadnymi tepelnoizolačnými parametrami, ktorý predstavuje azda najdokonalejší stavebno-izolačný materiál súčasnosti.
Čím extrémnejšie podmienky – tým lepšie vlastnosti izolácie.

OSB dosky Egger

OSB dosky Egger sú predovšetkým určené pre výrobcov drevostavieb a sú vhodné aj na iné využitie v stavebníctve.
Sú lepené na báze PU bez formaldehydu (E1< 0,03 ppm) v súlade s ekologickou deklaráciou AUB.

Rozsah použitia OSB dosiek Egger

OSB dosky Egger sa používajú na drevostavby, nástavby panelových a murovaných domov, sendvičové stenové a strešné panely, doplnkový materiál klasických stavieb (podlahy, priečky, obklady, podhľady), pod akúkoľvek strešnú krytinu, tesárske konštrukcie, nosné konštrukcie, propagačné plochy, billboardy, výplne a zateplenie stavieb atď.

Hlavné prednosti OSB dosiek Egger

Vysoká pevnosť v ťahu za ohybu (cca 2 x vyššia v pozdĺžnej ose dosky), stenová pevnosť, materiálová húževnatosť, odolnosť proti pôsobeniu vlhkosti, stabilizovaná vnútorná vlhkosť, obojstranne uzavretý povrch a rovnaký vzhľad, bez vnútorných vád, trhlín, uzlov, nízka hmotnosť materiálu (580 - 640 kg/m3), veľmi nízky obsah voľného a viazaného formaldehydu, výborný tepelný odpor (95-97% drevnej hmoty), dobrá požiarna odolnosť, možnosť výroby velkých formátov, odolnosť proti dynamickým zaťaženiam, možnosť ohýbania dosiek pre bedniace konštrukcie, kvalitný povrch, veľmi dobré spájanie klasickými spojovacími prostriedkami (klince,skrutky,spony...), možnosť spájania klincami už 1 cm od okraja dosky, výborná opracovatelnosť běžnými nástrojmi, pevné lepené spoje, možnosť kvalitných povrchových úprav morením a lakovaním, voskovaním, impregnáciou, nátermi, tapetovaním atď.